EUROCOVER - LOGO

Jesteśmy podmiotem stale współpracującym z mBroker NET Sp z o.o. w zakresie:

- usługi doradcze

- szkolenia

- audyty

- inkaso składki (agent rozliczeniowy)

 

Adres korespondencyjny:

ul. Gromadzka 13

61-655 Poznań

telefon kontaktowy: 61 64 67 000

RACHUNEK BANKOWY

64 1160 2202 0000 0002 3659 8657

Dane rejestrowe

Nazwa:
EUROCOVER Sp. z o.o.
Adres siedziby:
ul. Wilanowska 50, Poznań 60-688
Zarząd:

Karolina Mantura – Prezes
NIP:
972-122-80-40
REGON:
301728473
Numer KRS:
0000384006
Miejsce rejestracji:
Sąd Rejonowy dla m. Poznania, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy:
5.000 PLN (opłacony w całości)

Dane kontaktowe

mBroker NET Sp. z o.o.
Broker Ubezpieczeniowy


ul. Gromadzka 13
61-655 Poznań

Tel: +48 61 64 67 000
Faks: +48 61 84 20 987
ubezpieczenia[at]mbroker.net.pl
szkody[at]mbroker.net.pl