mBroker NET - broker ubezpieczeniowy - Poznań

Usługi

mBroker NET to broker ubezpieczeniowy na miarę Państwa potrzeb.

Oferujemy naszym klientom dostęp do informacji niezbędnych do podejmowania optymalnych i świadomych decyzji związanych z ryzykiem prowadzonej działalności.

Rekomendujemy wynegocjowane z zakładami ubezpieczeń indywidualnie dopasowane warunki ubezpieczenia, dając pewność, że to co powinno być ubezpieczone jest ubezpieczone najlepiej jak to możliwe.

Odpowiadamy za realizację zobowiązań zakładów ubezpieczeń wynikających z umów ubezpieczania, działając zawsze w interesie naszych klientów.

Programy

mBroker NET to broker ubezpieczeniowy godny Państwa zaufania.

Aranżujemy programy ubezpieczeniowe umożliwiające - dzięki efektowi skali - kompleksowe ubezpieczenie pojedynczych podmiotów na preferencyjnych warunkach.

Tworzymy programy ubezpieczeniowe dedykowane poszczególnym branżom lub grupom klientów wyznaczając nową jakość ochrony ubezpieczeniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Negocjujemy, wdrażamy i administrujemy programami ubezpieczeń dla grup pracowników i członków ich rodzin. Doradzamy w zakresie dochodzenia odszkodowań i świadczeń.

Aktualności

10 lat minęło - mBroker NET otrzymał zezwolenie KNF na wykonywanie czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń w dniu 15.09.2008
W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie RODO (GDPR), czyli nowe unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych
Nowy Rok 2018

Nasze cele


Nasze wartości

Zapewnienie naszym klientom usług na najwyższym poziomie, a naszym pracownikom możliwości ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Dążenie do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku ubezpieczeń gospodarczych.

Budowanie wiarygodnej, stabilnej i nowoczesnej  firmy nastawionej na ciągły rozwój.

Transparentne relacje biznesowe, zarówno z naszymi klientami, jak i innymi podmiotami rynku ubezpieczeniowego.

Postępowanie zgodnie z zasadami etyki i dobrych praktyk.

Wiedza i doświadczenie naszych pracowników oraz współpracowników.

 

Dane kontaktowe

mBroker NET Sp. z o.o.
Broker Ubezpieczeniowy


ul. Gromadzka 13
61-655 Poznań

Tel: +48 61 64 67 000
Faks: +48 61 84 20 987
ubezpieczenia[at]mbroker.net.pl
szkody[at]mbroker.net.pl