mBroker NET, broker ubezpieczeniowy, broker Poznań, broker ubezpieczeniowy Poznań

Kontakt

Dane rejestrowe spółki

Rada nadzorcza: Prof. Władysław Mantura - Przewodniczący
Zarząd:
Michał Mantura – Prezes Zarządu

Michał Pietrzak - Członek Zarządu
Siedziba spółki: ul. Wilanowska 50, 60-688 Poznań
NIP/REGON: 972-11-85-945 / 300898196
Numer KRS: 0000311706
Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla m. Poznania, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN (opłacony w całości)
Numer zezwolenia KNF: 1538/08


Zezwolenie KNF na wykonywanie czynności brokera ubezpieczeniowego nr 1538/08

Obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności brokera ubezpieczeniowego

Rejestr Brokerów prowadzony przez KNF (numer w rejestrze 00001417/U)

Dane kontaktowe

mBroker NET Sp. z o.o.
Broker Ubezpieczeniowy


ul. Gromadzka 13
61-655 Poznań

Tel: +48 61 64 67 000
Faks: +48 61 84 20 987
ubezpieczenia[at]mbroker.net.pl
szkody[at]mbroker.net.pl