mBroker NET, broker ubezpieczeniowy, broker Poznań, broker ubezpieczeniowy Poznań

Kontakt

Dane rejestrowe spółki

Rada Nadzorcza:

Prof. Władysław Mantura - Przewodniczący Rady

dr Mikołaj Handschke - Członek Rady

r.pr. Michał Głowacki - Członek Rady

Zarząd

Michał Mantura - Prezes Zarzadu

Michał Pietrzak - Członek Zarządu

Karol Antkowiak - Członek Zarządu

Siedziba spółki: ul. Wilanowska 50, 60-688 Poznań
NIP/REGON: 972-11-85-945 / 300898196
Numer KRS: 0000311706
Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla m. Poznania, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN (opłacony w całości)
Numer zezwolenia KNF: 1538/08


Zezwolenie KNF na wykonywanie czynności brokera ubezpieczeniowego nr 1538/08

Obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności brokera ubezpieczeniowego

Rejestr Brokerów prowadzony przez KNF

Dane kontaktowe

mBroker NET Sp. z o.o.
Broker Ubezpieczeniowy

Biuro w Poznaniu

ul. Gromadzka 13
61-655 Poznań

Tel: +48 61 64 67 000
Faks: +48 61 84 20 987

 

Biuro w Lesznie

ul. Austriacka 4
64-100 Leszno

Tel: +48 61 84 77 171
Faks: +48 61 84 20 987

 

E-mail:

ubezpieczenia@mbroker.net.pl

szkody@mbroker.net.pl