mBroker NET, broker ubezpieczeniowy, broker Poznań, broker ubezpieczeniowy Poznań,
gru 28, 2011

Pożar za ponad 2 mln zł dobrze ubezpieczony

Pożar zniszczył maszyny i halę produkcyjną jednego z naszych klientów

 

Nasz klient w związku z pożarem poniósł dotkliwe straty. Oprócz zniszczenia maszyn, środków obrotowych oraz budynków doszło do długotrwałego zatrzymania działalności produkcyjnej. Dzięki polisie ubezpieczeniowej zawartej w szerokim zakresie, udało się szybko rozpocząć odbudowę spalonej hali, część produkcji przeniesiono do drugiej lokalizacji, a wynajęte maszyny umożliwiły zminimalizowanie spadku mocy produkcyjnych. Zgodnie z rekomendowanym przez nas programem ubezpieczeniowym, ubezpieczeniu podlegał także utracony zysk, co umożliwiło szybkie wypłacenie przez zakład ubezpieczeń zaliczki na poczet odszkodowania w kwocie: 700 tys. zł, dzięki czemu nasz klient nie utracił płynności finansowej.