mBroker NET, broker ubezpieczeniowy, broker Poznań, broker ubezpieczeniowy Poznań,
lut 19, 2014

Ogłosiliśmy kolejny przetarg publiczny

Nasz klient, jako podmiot finansowany ze środków publicznych, powierzył naszej firmie przeprowadzenie przetargu publicznego w zakresie ubezpieczeń grupowych na życie i ubezpieczeń zdrowotnych.

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi doradztwa ubezpieczeniowego związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Działając jako broker ubezpieczeniowy wdrażamy nowe programy ubezpieczeniowe oraz dbamy o właściwe wykonywanie przez zakłady ubezpieczeń umów ubezpieczeniowych.