mBroker NET, broker ubezpieczeniowy, broker Poznań, broker ubezpieczeniowy Poznań,
wrz 11, 2014

Mądry Polak przed szkodą

Nasz klient zaangażował nas w projekt związany z podnoszeniem świadomości ubezpieczeniowej Polaków.

Zostaliśmy poproszeni o napisanie serii artykułów o tematyce ubezpieczeniowej dotyczącej przedsiębiorców. Pierwszy artykuł dotyczy ubezpieczeń majątkowych i ma uświadomić ubezpieczonych jak ważny jest wybór właściwego ubezpieczenia z punktu widzenia ciągłości prowadzonej działalności gospodarczej.

link do artykułu