mBroker NET, broker ubezpieczeniowy, broker Poznań, broker ubezpieczeniowy Poznań,
sie 16, 2015

Ubezpieczenie OC członków zarządu

Ochrona członków zarządu przed roszczeniami osób trzecich w związku z pełnioną funkcją jest standardowo oferowana wszystkim naszym klientom.

 

Członkowie władz spółek kapitałowych podejmują szereg decyzji mających wpływ na finanse spółki oraz na jej sytuację ekonomiczną i prawną.

Nieprawidłowe działanie lub zaniechanie (również rzekome) może prowadzić do skierowania roszczeń ze strony organów nadzoru, organów podatkowych, kontrahentów, syndyków, czy też udziałowców spółki.

Członkowie władz spółek mogą odpowiadać swoim prywatnym majątkiem i/lub mogą zostać zmuszeni do pokrycia kosztów obrony przed roszczeniami.

Ubezpieczenie OC członków zarządu zapewnia ochronę dla spółki oraz członków zarządów i rad nadzorczych przed roszczeniami związanymi z funkcją, którą wykonują. Dodatkowo chroni spółkę przed finansowymi konsekwencjami decyzji podejmowanych przez członków jej władz.