mBroker NET, broker ubezpieczeniowy, broker Poznań, broker ubezpieczeniowy Poznań,
kwi 18, 2016

Ceny ubezpieczeń w górę

Zakłady ubezpieczeń przygotowują swoich klientów na podwyżki cen ubezpieczeń.

 

Pogarszające się wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń oraz obecna sytuacja rynkowa oznacza koniec "wojny cenowej" na rynku ubezpieczeń i będzie skutkować znacznym wzrostem cen ubezpieczeń.

W pierwszej kolejności podwyżki obejmą najmniej rentowne ubezpieczenia komunikacyjne, czyli obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - zapowiadana podwyżka to średnio 15%.

Dodatkowe wymogi kapitałowe dla zakładów ubezpieczeń wynikające z wdrożenia Solvency II będą skutkować dodatkowym wzrostem cen ubezpieczeń ryzyk katastroficznych, ponieważ Idea Solvency II polega na ściślejszym uzależnieniu wysokości zaangażowanego kapitału od wielkości ryzyka podejmowanego przed firmy ubezpieczeniowe.

Podsumowując jednym zdaniem obecną sytuację można jedynie powiedzieć: "Tanio to już było".