mBroker NET, broker ubezpieczeniowy, broker Poznań, broker ubezpieczeniowy Poznań,
cze 7, 2016

Zamówienia publiczne

Nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznnych 2016

 

Do 18 kwietnia 2016 r. przepisy nowych dyrektyw unijnych dotyczące zamówień publicznych powinny zostać wdrożone do polskiego porządku prawnego. Ma się to odbyć w drodze kolejnej nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych, która w znaczący sposób zmieni sposób prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ubiegania się o zamówienia przez wykonawców. Niestety nowelizacja ustawy do dzisiaj jeszcze nie obowiązuje i nadal nie wiadomo kiedy to wreszcie nastąpi.

Więcej informacji na stronie: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=366