mBroker NET, broker ubezpieczeniowy, broker Poznań, broker ubezpieczeniowy Poznań,
sty 15, 2011

Debiut naszego klienta na GPW

Jeden z naszych kluczowych klientów zadebiutował na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zaaranżowaliśmy dla naszego klienta na tą okoliczność ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu obejmujące dodatkowo odpowiedzialność zarządu powstałą w związku z emisją akcji.

Pozyskane przez naszego klienta środki finansowe zostaną przeznaczone na nowe inwestycje, co umożliwi zwiększenie skali działalności i przyczyni się do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!