mBroker NET, broker ubezpieczeniowy, broker Poznań, broker ubezpieczeniowy Poznań,
mar 30, 2011

Szkolenie - Etyka działalności brokerskiej

Nasza firma zapewnia pracownikom możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Nasi pracownicy zgodnie z wymogami ustawowymi nieustannie podnoszą kwalifikacje i systematycznie uczestniczą w szkoleniach organizowanych zarówno przez zakłady ubezpieczeń jak i specjalistyczne firmy szkoleniowe.

Tym razem szkolenie organizuje firma Państwa Capik, a temat szkolenia to: "Etyka działalności brokerskiej oraz kryteria wyboru ubezpieczyciela i jego produktów".