mBroker NET, broker ubezpieczeniowy, broker Poznań, broker ubezpieczeniowy Poznań,
maj 18, 2011

Przetarg publiczny

Przeprowadzamy przetarg publiczny na ubezpieczenia grupowe na życie

Nasza firma na zlecenie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk przygotowała dokumentację niezbędną do przeprowadzenia przetargu publicznego na ubezpieczenia grupowe na życie. Będziemy także zaangażowani w późniejszą obsługę zawartego ubezpieczenia.

Adres ogłoszenia o przetargu na portalu Urzędy Zamówień Publicznych:

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=119708&rok=2011-05-18