mBroker NET, broker ubezpieczeniowy, broker Poznań, broker ubezpieczeniowy Poznań,

Programy ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia dla właścicieli sklepów w zakresie:

- od ognia i innych zdarzeń losowych,
- od kradzieży z włamaniem i rabunku,
- od wandalizmu,
- szyb od stłuczenia,
- środków obrotowych od rozmrożenia,
- sprzętu elektronicznego,
- gotówka w transporcie,
- przepięcie elektryczne,
- odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Ubezpieczenie dla pracowników w zakresie:

- grupowe ubezpieczenie na życie,
- grupowe ubezpieczenie zdrowotne,
- ubezpieczenie mieszkań i domów,
- ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
- ubezpieczenie NNW w życiu prywatnym.
Lista programów

Ubezpieczenia dla właścicieli sklepów spożywczych

Ubezpieczenia na życie dla pracowników

Ubezpieczenia zdrowotne dla pracowników

Ubezpieczenia rodzinne dla pracowników

Ubezpieczenia komunikacyjne dla flot pojazdów do 30 pojazdów

Nasi klienci

Dzięki doświadczeniu i wiedzy naszych pracowników świadczymy usługi bardzo różnorodnym podmiotom gospodarczym.

Kompleksowo obsługujemy firmy produkcyjne, handlowe, transportowe, usługowe oraz instytucje finansowe.

Przeprowadzamy także przetargi publiczne dla przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych.

Administrujemy ogólnopolskimi programami ubezpieczeniowymi, które wynegocjowaliśmy dla czterech tysięcy podmiotów gospodarczych.

Obsługujemy w zakresie ubezpieczeń na życie kilkutysięczne grupy pracowników.

Kontakt