mBroker NET, broker ubezpieczeniowy, broker Poznań, broker ubezpieczeniowy Poznań,

Szczegółowy zakres usług

Przygotowanie koncepcji współpracy:

- zapoznanie się z działalnością i strukturą organizacyjną klienta,
- ustalenie zasady komunikowania i podejmowania decyzji w sprawach ubezpieczeń,
- powołanie stałego zespołu pracowników odpowiedzialnych za obsługę,
- analiza istniejących umów ubezpieczeniowych,
- zebranie informacji o ryzyku oraz identyfikacja i analiza istniejących zagrożeń,
- identyfikacja potrzeb ubezpieczeniowych,
- pomoc w określeniu i dostosowaniu polityki ubezpieczeniowej do strategii firmy,
- uzgodnienie warunków programu ubezpieczeniowego.

Uzyskanie ofert ubezpieczeniowych:

- przygotowywanie zapytań ofertowych,
- wytypowanie wspólnie z Klientem listy rekomendowanych ubezpieczycieli,
- do których skierowane zostaną zapytania ofertowe,
- przeprowadzenie negocjacji z towarzystwami ubezpieczeniowymi,
- uzyskanie wiążących ofert ubezpieczeniowych.

Rekomendacja najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej,

- przygotowanie raportu porównawczego ofert ubezpieczeniowych,
- udzielenie pisemnej rekomendacji oraz pomoc w podjęciu decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty ubezpieczeniowej.

Wdrożenie programu ubezpieczeniowego:

- obsługa istniejącego programu ubezpieczeniowego w okresie przejściowym (do momentu wdrożenia nowego programu ubezpieczeniowego),
- zaaranżowanie nowego programu ubezpieczeniowego,
- przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników klienta,
- wprowadzenie procedury systemu raportowania do klienta, przebiegu realizacji umów ubezpieczeniowych oraz procesu likwidacji szkód.

Obsługa bieżąca umów ubezpieczenia:

- kontrola terminów odnowień istniejących umów ubezpieczeniowych,
- bieżące administrowanie zmianami w umowach ubezpieczenia i dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb i warunków,
- aktywny udział w procesie likwidacji szkód.

Ubezpieczenia

Obsługiwane ubezpieczenia:

Ubezpieczenie mienia,

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

Ubezpieczenie maszyn od awarii,

Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych,

Ubezpieczenie mienia w transporcie,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Ubezpieczenie mienia w budowie i montażu,

Ubezpieczenia komunikacyjne,

Ubezpieczenia finansowe,

Ubezpieczenia zdrowotne,

Ubezpieczenia grupowe na życie.

Współpracujemy z większością zakładów ubezpieczeniowych działających na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Nasi klienci

Dzięki doświadczeniu i wiedzy naszych pracowników świadczymy usługi bardzo różnorodnym podmiotom gospodarczym.

Kompleksowo obsługujemy firmy produkcyjne, handlowe, transportowe, usługowe oraz instytucje finansowe.

Przeprowadzamy także przetargi publiczne dla przedsiębiorstw oraz instytucji państwowych.

Administrujemy ogólnopolskimi programami ubezpieczeniowymi, które wynegocjowaliśmy dla czterech tysięcy podmiotów gospodarczych.

Obsługujemy w zakresie ubezpieczeń na życie kilkutysięczne grupy pracowników.

Kontakt